logo

Jorge-Alonso-Zapata

Sakura

YUKO | 190 cm x 133 cm | Mixed Media auf Satin